Mức thất nghiệp ở thành phố Calgary gia tăng

Calgary: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ sáu ngày 7 tháng 10, tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố Calgary trong tháng 9 vừa qua, đã ở mức 9.5 phần trăm, mức thất nghiệp cao nhất ở một thành phố ở Canada, so với tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc chỉ có 7 phần trăm.

Trong tháng 9, Trên toàn Canada có thêm 67,200 công ăn việc làm mới, và trong tỉnh bang Alberta cũng có thêm 13 ngàn công việc, nhưng số người mất việc ở thành phố Calgary gia tăng. Hai năm trước, dân tứ xứ từ khắp nơi ở Canada về thành phố Calgary kiếm việc, khi mức thất nghiệp ở thành phố này chỉ có 4.9 phần trăm.

Rồi vì giá dầu thô xuống từ mức 104 Mỹ kim một thùng xuống còn 40 Mỹ kim, mức thất nghiệp ở  thành phố Calgary đã tăng gấp đôi. Số người trước đây đến Calgary kiếm việc, lại khăn gói rời bỏ thành phố này.

Theo nhận định của ông Todd Hirsch, kinh tế gia trưởng của công ty đầu tư ATB Financial  thì tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố Calgary có thể gia tăng đến mức 10 phần trăm vào cuối năm nay?

Tuy tỷ lệ thất nghiệp ởcấp tỉnh bang cao hơn mức 9.5 phần trăm, như mức thất nghiệp ở tỉnh ban Newfoundland là 12.9 phần trăm, nhưng trên lãnh vực thành phố, tỷ lệ thất nghiệp 9.5 phần trăm ở thành phố Calgary là tỷ lệ cao nhất.

Tin tức khác...