Mức lãi suất chuẩn ở Hoa Kỳ có thể được cắt giảm?

New York: Trong hôm thứ tư ngày 19 tháng 6, quỹ Dự Trữ liên bang Hoa Kỳ đã không thay đổi mức lãi suất chuẩn, mức lãi suất này vẫn ở mức từ 2.25 phần trăm cho đến 2.5 phần trăm.
Đồng thời theo bản công bố thì đây là lần đầu tiên quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ nhắc đến việc có thể cắt giảm mức lãi suất chuẩn: dự định cắt giảm mức lãi suất lần đầu trong vòng 10 năm qua.
Trong năm ngoái 2018, quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ đã cho gia tăng 4 lần mức lãi suất chuẩn.
Trong khi đó tại Úc Đại Lợi, ngân hàng trung ương của xứ này cũng vừa cho cắt giảm mức lãi suất: lần cắt giảm đầu tiên của ngân hàng trung ương Úc trong vòng 3 năm qua.

Tin tức khác...