Mức lạm phát ở Canada vẫn không gia tăng nhiều

Ottawa: Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada phổ biến hôm thứ sáu ngày 24 tháng 3, thì mức lạm phát ở Canada trong tháng hai vừa qua, đã không gia tăng nhiều.

Trong tháng hai, mức lạm phát  đã giảm chỉ còn 2 phần trăm tính theo nguyên năm, so với  mức lạm phát 2.1 phần trăm trong tháng giêng.

Nếu tính chi tiết ra thì trong tháng hai vừa qua, giá cả của các loại thực phẩm và rau cỏ sút giảm, trong khi có những gia tăng cao của  những loại nguyên liệu, xăng dầu.

Tron tháng hai giá xăng dầu ở Canada gia tăng 23.1 phần trăm. Sự gia  tăng này đã bị trung hòa  bở sự sút giảm của  giá thực phẩm và rau trái.  Thực phẩm giảm giá 2.3 phần trăm trong tháng hai, trong khi giá các loại trái cây tươi giảm 14 phần trăm.

Ngân hàng trung ương Canada đã đo lường mức lạm phát  bằng ba cách đo lường những loại hàng hóa chính, và mức lạm phát  chỉ ở mức  1.6 phần trăm tính theo nguyên năm.

Nếu tính theo từng tỉnh bang thì mức lạm phát ở hai tỉnh bang Ontario và British Columbia ở mức 2.3 phầm trăm trong tháng hai, tính theo tỷ lệ nguyên năm. Trong khi mức lạm phát ở các tỉnh bang khác thấp hơn.

Với mức lạm phát dứoi 2 phần trăm, các chuyên gia tài chánh tiên đoán là ngân hàng trung ương Canada sẽ không cho thay đổi mức lãi suất chuẩn ( basic rate) trong những tháng sắp tới?

Tin tức khác...