Mùa Xuân Vừa Đến!!

Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai

(bài Chân Tình của Trần Lê Quỳnh)

Toronto: Mùa Xuân năm 2019 ở vùng đại thủ phủ Toronto qua ống kính của nhiếp ảnh gia Trần Thái Lực

Tin tức khác...