Mùa thu cuộc đời

(Từ Sonnet 73 Shakespeare)

Nay thì gió lạnh chuyển mùa sang
Run rẩy nhặt khoan lá đổ vàng
Vắng lặng lời chim chào hạ nắng
Nhạc đời xuân trẻ chỉ thầm vang

Lầm lũi đi vào buổi nhá nhem
Ánh dương đã tàn rụi bên thềm
Bóng đêm lướt nhẹ về từng bước
Kết liễu ngày còn sót thật êm

Chỉ còn ánh lửa hồng se sắt
Trên đống tro tàn của tuổi thơ
Rồi lúc sinh thời đà lụi tắt
Tìm đâu cũng trống trải vô bờ

Luân hồi sanh tử lẽ vô thường
Kẻ ở người đi dấu luyến thương
Nếu biết sẽ không còn gặp nữa
Men chiều tuổi hạc dắt dìu nương

Thái Huy Long

Tin tức khác...