Mưa nào buồn như mưa ở Vancouver

Vancouver: Những ngày ở quê nhà, người ta vẫn thường ví von là “mưa nào buồn như mưa xứ Huế”, để nói đến những trận mưa dài lê thê, đều đặn diễn ra ở xứ Thần Kinh này.

Di cư tỵ nạn qua Canada thì những ví von bây giờ là “mưa nào buồn như mưa ở Vancouver”

Quả thật ở thành phố Vancouver cũng có những trận mưa đều đặn và kéo dài trong nhiều ngày.

Trong hai tháng qua, số ngày mưa đã lên đến mức kỷ lục, là ngoại trừ năm ngày, còn như hầu như ngày nào cũng có mưa trong thành phố.

Có nhiều người cho rằng nếu muốn nhìn thấy một ngày trời nắng ở thành phố Vancouver thì cũng khó khăn như là việc đội cầu Vancouver Canucks sẽ đoạt cúp Stanley.

Trong tháng 10  và tháng 11, số lượng nước mưa đổ xuống phi trường quốc tế Vancouver trên 400 mm.

Trong khi theo lệ thường của những năm trước thì hai tháng 10 và 11 là những tháng ít mưa.

Tại  vùng miền Tây thành phố Vancouver, trong 31 ngày thì có 29 ngày mưa, và trong tháng 11 thì tính đến ngày 27, đã có 25 ngày có mưa.

 

Tin tức khác...