Mùa Gíang Sinh, mùa mua sắm: Black Friday hay Boxing Day?

Toronto: Đối với những tiệm bách hóa ở Hoa Kỳ thì ngày thứ sáu sau ngày  thứ năm, ngày lễ Tạ Ơn hàng năm là ngày rất quan trọng, và được gọi là ngày Thứ Sáu Đen: ngày mà các cửa hàng bách hóa bắt đầu bán hàng hóa đại hạ giá cho mùa lễ Gìang Sinh, mà phần lớn số lợi nhuận của các cửa hàng bách hóa là do số tiền thu được trong thời gian này.

Các cửa tiệm lớn như Wal Mart, Best Buys, Home Depot..v.v. đều bán đại hạ giá hàng hóa trong ngày Thứ Sáu Đen. Một phần không ít những khách hàng Canada cũng qua biên giới mua hàng hóa với giá rẻ. Để cạnh tranh giữ khách, nhiều cửa tiệm bách hóa ở Canada cũng quảng cáo bán đại hạ giá trong ngày Thứ Sáu Đen. Ngày Thứ Sáu Đen năm nay là ngày thứ sáu sắp đến 27 tháng 11.

Tuy nhiên theo những khảo sát của tổ chức The Conference Board thì những người tiêu thụ ở Canada  vẫn theo truyền thống mua sắm: ngày mà người ta đi mua sắm nhiều nhất ở Canada là ngày Boxing Day, ngày  26 tháng 12, chứ không phải ngày Thứ Sáu Đen như ở Hoa Kỳ.

Tháng 12 là tháng mà khách hàng bận rộn nhất trong việc mua sắm, nhưng số người mua hàng đã giảm dần trong những năm qua.

More Stories...