Mr Bike Man vừa qua đời

Montreal: Trong vòng hơn 30 năm qua, có một nhà hảo tâm tại thành phố Montreal đã bỏ tiền mua những chiếc xe đạp cho những trẻ em nghèo trong thành phố.
Người mạnh thường quân này ẩn mặt và người ta đã gọi ông ta là Mr Bike Man.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 7 tháng 1 thì Mr Bike Man đã qua đời và nhờ thế người ta mới biết tên tuổi của người mạnh thường quân này.
Cụ Avrum Avi Morrow hay Mr Bike Man đã qua đời hưởng thọ 93 tuổi.
Trong vòng 30 năm qua cụ Morrow đã bỏ tiền mua 1,700 xe đạp cũng như những nón bảo vệ, khóa xe.. cho những trẻ em nghèo sống trong thành phố Montreal.
Tuy cụ chết đi nhưng tổ chức từ thiện do cụ Morrow sáng lập sẽ tiếp tục mua những chiếc xe đạp mới tặng cho tổ chức từ thiện thiếu nhi, the Sun Youth trong thành phố.
Cụ Morrow sinh ra và lớn lên ở thành phố Montreal và là đồng chủ nhân của công ty hóa chất Avmor có trụ sở chính ở thành phố Laval.
Cụ đã mua xe đạp mới tặng cho tổ chức từ thiện thiếu nhi trong vòng 34 năm qua, và tiền trung bình mà cụ Morrow chi ra hàng năm cho những chiếc xe đạp này trung bình là 20 ngàn dollars.

Tin tức khác...