Một thương gia người Canada nhận tội làm gián điệp cho Trung quốc.

Hoa Thịnh Đốn: Trong phiên tòa diễn ra ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, vào ngày thứ ba 17 tháng 9, một thương gia người Canadian đã nhận tội làm gián điệp cho Trung quốc.
Việc nhận tội của nghi can sẽ giúp bản án mà tòa sẽ tuyên án trong một phiên tòa sắp tới sẽ bớt nặg nề.
Theo bản cáo trạng thì bị cáo là Glen Omer Viau, chủ nhân của công ty Ocean Works International ở thành phố Vancouver đã ăn cắp những dữ kiện về tàu ngầm của hải quân Mỹ và bán lại lại những tài liệu này cho Trung quốc.
Những tài liệu về loại tầu ngầm nhỏ gọi là Pressurized Rescue Module, có thể điều khiển từ xa, chở được 18 người, và lặn sâu 2 ngàn bộ (600 mét) , dùng để cấp cứu những tàu ngầm lớn khác bị đắm.

Tin tức khác...