Một tay găng tơ ở tỉnh bang British Columbia bị bắn chết ở Mễ Tây Cơ.

Vancouver: theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 8 tháng 12, một tay găng tơ khét tiếng ở tỉnh bang British Columbia đã bị bắn chết ở xứ Mễ Tây Cơ.
Tay găng tơ bị bắn chết là Jodh Manj, một thành viên của băng đảng tội ác UN gang ở thành phố Burnaby.
Sau khi gây oán thù với những băng đảng khác ở tỉnh bang B.C., tay găng tơ Manj đã chạy ra nước ngoài, di chuyển từ xứ này qua xứ khác, để tránh bị trả thù.
Tuy nhiên cuối cùng cũng bị những kẻ thù tìm ra và bắn chết.
Những băng đảng thù nghịch với băng UN là băng Hell Angels, băng Wolf Pack, băng Independent Soldiers và băng Bò Cạp Đỏ.

Tin tức khác...