Một tân chính quyền liên bang thiểu số?

Ottawa: Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân ý vừa được tổ chức thăm dò dân ý the Mainstreet Research phổ biến hôm thứ sáu ngày 29 tháng 3, thì nếu một cuộc bầu cử lại hạ viện, thì sẽ có một chính quyền thiểu số, có nghĩa là cả hai đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau và đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer sẽ không chiếm đủ ghế để thiết lập một chính quyền.
Theo kết quả của cuộc thăm dò của tổ chức Mainstreet Research thì 37 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer,trong khi 35 phần trăm ủng hộ thủ tướng Trudeau và đảng Tự Do.
Đảng NDP của thủ lãnh Jagmeet Singh được 12 phần trăm người ủng hộ, trong đảng Xanh của bà Elizabeth May được 7 phần trăm số người ủng hộ.
Đảng Bảo Thủ được nhiều ủng hộ ở tỉnh bang Alberta và các tỉnh bang miền tây, trong khi đảng Tự Do được sự ủng hộ của cư dân ở các tỉnh bang Ontario, Quebec và các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương.

Tin tức khác...