Một số cư dân Phần Lan được chính quyền xứ này phát cho không 640 Mỹ kim một tháng.

Helsinki, Phần Lan: Chúng ta cũng biết là các quốc gia Bắc Âu như Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển là những quốc gia có chính quyền lo chăm sóc cho đời sống dân chúng tốt nhất trên thế giới.
Những quốc gia Bắc Âu vẫn là những quốc gia đứng đầu bảng sắp hạng những nơi định cư tốt nhất trên thế giới.
Theo những tin tức loan báo thì cuối năm 2016, ông Tuomas Muraja được chính quyền Phần Lan thông báo là sẽ cho không ông ta một tháng 560 euros( 640 Mỹ kim) mà không có điều kiện gì hết trong thời gian 2 năm.
Ông Muraja là một trong số 2 ngàn người thất nghiệp được chọn ngẫu nghiên, trong tổng số 175 ngàn người Phần Lan tuổi từ 25 cho đến 58 tuổi, thất nghiệp trong năm 2016, trong việc thử nghiệm chính sách cung cấp lương căn bản đại chúng , universal basic income,cho cư dân trong vòng 2 năm.
Những kết quả cho thấy là những người được cung cấp lương căn bản miễn phí đã bớt bị những bệnh tật, những suy thoái tâm thần và họ có cuộc sống yêu đời hơn.
Các tỷ phú Mark Zuckerberg và Elon Musk đã lên tiếng ủng hộ chương trình cung cấp lương căn bản đại chúng cho mọi người
Chính quyền đảng Tự Do ở tỉnh bang Ontario của bà cựu thủ hiến Kathleen Wynne cũng đã dự định cung cấp lương căn bản đại chúng cho 4 ngàn người với số lương dưới 13 ngàn dollars một năm vào năm 2017. Tuy nhiên chương trình này đã bị hủy bỏ khi đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ hiến Doug Ford lên nắm quyền.

Tin tức khác...