Một sinh viên thủ khoa người da đen đầu tiên của trường đại học Princeton

Princeton, New Jersey: Trong lễ ra trường năm 2020, năm có đại dịch COVID-19 và các sinh viên đã không tham dự trực tiếp lễ ra trường, như hầu hết các trường đại học khác.
Tuy nhiên năm nay là năm đặc biệt ở trường đại học Princeton vì người đoạt thủ khoa ( valedictorian) trong năm nay là một người da đen và là một người Canadian.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 274 năm của trường đại học danh tiếng này mà một thủ khoa là một người da đen, và cũng là năm mà có một thủ khoa là một người Canadian.
Anh Nicolas Johnson, một sinh viên ngành kỹ sư.
Tuyên bố với các phóng viên đài CNN, anh Johnson nói là anh ta cảm thấy mạnh mẽ vì là một thủ khoa người da đen đầu tiên của trường Princeton là trường có những liên quan lịch sử với thời những người da đen ở Mỹ bị làm nô lệ. Anh cũng hy vọng là thành công của anh sẽ là động lực cho những sinh viên trẻ người da đen khác tiến lên.
Trong thời gian học Princeton, anh Johnson cũng là, việc cho công ty Google ở trụ sở trung ương ở tiểu bang California.
Trong mùa thu năm nay, anh Johnson sẽ theo học bậc tiến sĩ ngành kỹ sư ở trường đại học MIT.

Tin tức khác...