Một sinh viên gốc Việt là đại diện cho Canada trong hội nghị về khí hậu dành cho người trẻ của Liên Hiệp Quốc.

Philadelphia,Pensylvania: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 2 tháng 10, thì một thanh niên đại diện cho Canada trong hội nghị về khí hậu của Liên Hiệp Quốc dành cho giới trẻ, là một người gốc Việt nhưng lại theo học ở một trường cao đẳng ở Hoa Kỳ.
Anh Brandon Nguyễn là một cư dân ở thành phố Toronto, hiện đang theo học về tài chánh ở trường cao đẳng Wharton, trực thuộc trường đại học Pensylvania, sẽ đại diện cho Canada trong hội nghị về khí hậu của Liên Hiệp Quốc.
Anh Brandon Nguyễn là một trong số 100 sinh viên ở 100 quốc gia khác nhau được chọn tham dự hội nghị về khí hậu đã diễn ra ở thành phố New York vào ngày 21 tháng 9 vừa qua.
Anh Brandon Nguyễn là một người tranh đấu cho việc bảo vệ môi trường: trong năm 2017, anh là một trong số 25 người bảo vệ môi trường hàng đầu, dưới 25 tuổi.

Tin tức khác...