Một sinh viên gốc Việt đồng tínhđược nhận vào trường đại học Harvard

Cambridge, Massachussetts: Các trường đại học Hoa Kỳ nhất là nhóm những đại học “trưởng giả danh tiếng” ( ivy league)  vẫn thường có những chương trình đặc cách thâu nhận  những sinh viên của những nhóm dân thiểu số. Chương trình này có tên là “the affirmative action”.

Chương trình này  cho thấy  có những tiêu chuẩn rộng rãi và bao quát hơn cho các trường đại học danh tiếng Mỹ , khi chọn lựa những sinh viên gốc thiểu số.

Điển hình là việc  hai năm trước đây, một sinh viên gốc Việt  Nam đã được nhận vào trường đại học Harvard với học bổng toàn phần.

Anh Thắng Diệp, một thiếu niên tỵ nạn đến Hoa Kỳ khi anh ta mới có 8 tuổi.

Anh Thắng cũng như bao nhiêu sinh viên gốc Á Châu  khác ở Hoa Kỳ đã  học hành rất chăm chỉ, thức khuya đến 2 hay 3 giờ sáng  mỗi ngày để học bài.

Khi tốt nghiệp trung học và nộp đơn xin vào các trường đại học, thì anh Thắng không phải là một sinh viên hàng đầu: tuy là học sinh có điểm A, nhưng không được 100 phần trăm điểm trong kỳ thi sát hạch vào trường đại học.

Anh Thắng cũng không là thủ quân của đội tranh luận học sinh của trường mà anh đang theo học, nhưng anh ta  kinh ngạc khi biết trường đại học  Harvard thâu nhận và cho anh học bổng toàn phần.

Anh hiện đang học về học sinh học thần kinh (neurobilology) với lãnh vực thứ nhì về ngành y tế toàn cầu và mong sẽ trở thành một bác sĩ nhi khoa.

Việc trường đại học Harvard thâu nhận anh Thắng cho thấy có những điều kiện đa dạng ( diversity) mà các trường danh tiếng ở Mỹ thu nhận sinh viên năm đầu: không những chỉ học giỏi, có thành tích hoạt động xã hội, mà còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa: anh Thắng là một sinh viên công khai nhận anh ta là một người đồng tính. Anh Thắng cũng là thiện nguyện viên làm việc ở các bệnh viện ở thành phố Los Angeles, là những nơi có những người thiểu số Phi Luật Tân và Nam Mỹ, cho dù có những  đụng chạm diễn ra  giữa những người thuộc ba nhóm dân  thiểu số Việt Nam, Mễ Tây Cơ và Phi Luật Tân, sống ở thành phố Los Angeles.

 

More Stories...