Một phụ nữ cởi ngay quần giữa bưu điện, dùng quần lót làm khẩu trang

Nova Poshta, Ukraine: Theo những tin tức loan báo hôm thứ năm ngày 28 tháng 5, một phụ nữ đến bưu điện ở thành phố Ukraine lãnh bưu kiện, nhưng lại không đeo khẩu trang.
Nhân viên bưu điện yêu cầu bà này phải có khẩu trang nếu muốn lãnh đồ.
Người phụ nữ này, lập tức cởi quần jeans đang mặc, lột quần lót “knickers” và trùm vào mặt làm khẩu trang, trước khi mặc lại quần jeans.
Nhân viên bưu điện sau đó đã cho bà này nhận bưu kiện.
Tuy nhiên sở bưu điện Ukraine đã lên tiếng không đồng ý về hành xử của người phụ nữ này: không thấy nói về việc mà người phụ nữ này có bị phạt hay không vì .. thoát y ngay trước công chúng?

Tin tức khác...