Một phụ nữ chết trong vụ giết người ở thành phố Pittsburgh, sinh quán ở Toronto.

Toronto: Trong vụ kẻ sát nhân bắn chết 11 người và bắn bị thương 6 người khác vừa diễn ra ở một nhà thờ Do Thái ở thành phố Pittsburgh, tiểu bang Pensylvania, thì có một phụ nữ nạn nhân là người sinh quán ở thành phố Toronto.
Một trong những nạn nhân bị bắn chết là bà Joyce Fienberg, 75 tuổi, sinh quán ở thành phố Toronto và từng đi nhà thờ Do Thái, Holy Blossom Tample ở Forest Hill.
Kẻ sát nhân là Robert Gregory Bowers đã bắn chết 8 người đàn ông và 3 người đàn bà trong nhà thờ The Tree of Life Synagogue ở thành phố Pittsburgh, trước khi hắn bị cảnh sát bắn trọng thương.
Nghi can là người công khai cho biết hắn ta ghét những người Do Thái và tìm cách giết những người này.
Trong vụ giết người vừa diễn ra, tên sát nhân Bowers đã trang bị ba súng ngắn và một khẩu tiểu liên AR15.

Tin tức khác...