Một nữ thị trưởng da đen đầu tiên của thành phố Chicago.

Chicago: Trong cuộc bầu cử diễn ra hôm thứ ba ngày 2 tháng 4, cư dân thành phố Chicago đã bầu bà Lori Lightfoot vào chức thị trưởng thành phố.
Tân thị trưởng Lightfoot năm nay 56 tuổi là nữ thị trưởng người da đen đầu tiên của thành phố Chicago.
Bà cũng là một người công khai nhận là một người đồng tính.
Trong cuộc tranh cử vòng chung kết của cuộc tranh chức thị trưởng thì cả hai ứng viên vào được vòng “runoff” này đều là nữ ứng cử viên và đều là những người da đen.
Bà tân thị trưởng thành phố Chicago đã tuyên bố là bà sẽ tìm cách “làm mới” lại thành phố này.
Thành phố Chicago với 2.7 triệu dân cư là thành phố lớn đứng hàng thứ tư ở Hoa Kỳ.
Đương kim thị trưởng thành phố Chicago là ông Rahm Emanuel, người đã giữ chức thị trưởng thành phố hai nhiệm kỳ, đã không ra tái tranh cử.

Tin tức khác...