Một nữ lính cứu hỏa tuy đang có bầu, nhưng vẫn đi chữa cháy

Sydney, Úc Đại Lợi: Hình ảnh của một người nữ lính cứu hỏa đang có bầu, vẫn tiếp tục đi chữa cháy, được loan truyền trên mạng, đã được đông đảo người vào xem, theo như những loan báo trong hôm thứ bảy ngày 16 tháng 11.
Bà Robinson Williams đang có bầu 13 tuần, và là lính cứu hỏa thiện nguyện ở thành phố Sydney, Úc Đại Lợi.
Như chúng ta cũng biết, hiện nay có hàng loạt những đám cháy rừng đang diễn ra ở nhiều tiểu bang ở Úc, và bao gồm cả những khu rừng xung quanh thành phố Sydney.
Bà Williams đã đăng trên mạng internet là tuy bà hãnh diện là bà sắp sửa trở thành người mẹ, nhưng bà cũng không quên bổn phận của một người lính cứu hỏa, nhất là trong thời gian mà người ta cần thêm các người lính cứu hỏa.
Bà cũng cho biết là tuy những người thân và bạn bè của bà khuyến cáo, nên tạm xin nghỉ làm, nhưng sau khi hỏi ý kiến và được sự chấp thuận của bác sĩ, bà tiếp tục công việc của người lính cứu hỏa.
Bà Williams cũng nói là bà đeo ống thở dưỡng khí và đã không gặp trở ngại trong việc cùng những đồng sự đi chữa cháy trong những ngày qua.

Tin tức khác...