Một nữ dân biểu gốc Việt đầu tiên ở tiểu bang Nevada

Carson, Nevada: Trong hôm thứ tư ngày 19 tháng 12, Nghị viện tiểu bang Nevada đã bổ nhiệm thêm hai nữ dân biểu, thay thế cho hai vị dân biểu từ chức.
Trong số hai nữ dân biểu này có bà luật sư Rochelle Nguyễn. Bà Nguyễn là dân biểu đầu tiên gốc Á châu trong nghị viện tiểu bang Nevada.
Nghị viện tiểu bang Nevada cũng là nghị viện đầu tiên ở Hoa Kỳ mà có số nữ dân biểu chiếm đa số: 32 nữ dân biểu trong tổng số 63 ghế.

Tin tức khác...