Một người Việt trong số 25 người trúng thăm được mở tiệm bán cần sa ở tỉnh bang Ontario.

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 11 tháng giêng, cơ quan kiểm soát về bia rượu và trò giải trí ở tỉnh bang Ontario đã bốc thăm danh sách 25 người được quyền mở tiệm bán lẻ cần sa trong tỉnh bang này.
Danh sách 25 người được bốc thăm trong số 17 ngàn người và các công ty nộp đơn.
Phần lớn trong số 25 phiếu trúng là những nhà thương mại, chứ không phải là các công ty.
Trong số những người may mắn trúng thăm có ông David Nguyễn ở vùng đại thủ phủ Toronto.
Trong vòng 5 ngày, 25 người may mắn trúng thăm sẽ phải nộp đơn đúng cách thức, với tiền lệ phí 6 ngàn dollars không được trả lại, và một trương mục tín dụng có 50 ngàn dollars.
Những tiệm bán lẻ cần sa sẽ được mở cửa hoạt động vào ngày 1 tháng 4 sắp đến.

Tin tức khác...