Một người Việt bị tố cáo là bác sĩ giả.

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ năm ngày 27 tháng chạp, cơ quan y tế thành phố Vancouver, the Vancouver Coastal Health đã lên tiếng cho biết là ông Asten Nguyễn Phong Nguyễn, hay còn được gọi là “bác sĩ Nguyễn Nguyễn” không phải là bác sĩ làm việc cho các cơ quan y tế hay các bệnh viện trong thành phố Vancouver.
Theo những lời tố cáo thi ông Phong Nguyễn này đã tự nhận là bác sĩ giải phẩu của bệnh viện Vancouver General.
Ông “bác sĩ ” này cũng quảng cáo là ông ta có y viện giải phẩu và nhận những bệnh nhân, mà những bệnh nhân này muốn được giải phẩu thì phải trả tiền mặt trước.
Cơ quan y tế thành phố Vancouver cũng nói là ông này không phải là nhân viên của bệnh viện thành phố, cũng không phải là bác sĩ có ghi danh với hiệp hội các bác sĩ tỉnh bang British Columbia.
Và như thế ông Phong Nguyễn này không có quyền làm việc như 1 bác sĩ ở tỉnh bang B.C.
Cơ quan y tế thành phố cũng khuyến cáo những người nào đã đặt tiền cọc cho ông Phong Nguyễn này thì nên thông báo ngay cho cảnh sát.

Tin tức khác...