Một người Việt bị bắt khi đến FedEx lãnh gói hàng có cần sa

Jefferson Parish, Louisiana: Theo những tin tức loan báo thì vào ngày thứ sáu 13 tháng 6 vừa qua, các nhân viên an ninh đã chờ và bắt giữ một người đàn ông đến văn phòng của hãng chuyên chở FedEx để nhận một gói hàng, trong có chứa 25 cân Anh cần sa.
Cảnh sát đã khám xét gói hàng này khi gói hàng được gửi tới, nhờ có người mật báo, và sau đó chờ sẵn người đến nhận gói hàng.
Người nhận hàng là ông Đặng Nguyễn, 33 tuổi ở thành phố New Orleans đã bị bắt giữ.
Số cần sa đã dấu trong những bịch dùng cho máy hút bụi. Bị cáo Nguyễn đã bị bắt giữ và chờ ngày ra tòa.

Tin tức khác...