Một người Việt bị bắt giữ vì gọi đến số điện thoại khẩn cấp 911 để bán chả giò

Memphis, Tennessee: Trong hôm thứ sáu ngày 4 tháng 9, cảnh sát thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee đã bắt giữ một người đàn ông Việt, can tội phá rối hệ thống điện thoại khẩn cấp.
Cảnh sát đã bắt giữ ông Hữu Nguyễn trong một khu thương xá trong hôm thứ năm ngày 3 tháng 9.
Theo bản cáo trạng thì nghi can Nguyễn đã điện thoại vào hệ thống điện thoại khẩn cấp 911 trên 1 ngàn 1 trăm lần kể từ ngày 15 tháng 7 mà trong trên 1 ngàn lần đó chẳng có chuyện gì là khẩn cấp cả!!
Nghi can Nguyễn gọi số điện thoại khẩn cấp 241 lần trong ngày 1 tháng 9, 32 lần trong ngày thứ tư 2 tháng 9 và 1 trong 32 lần này gọi trong ngày thứ tư, ông Hữu Nguyễn đã hỏi các nhân viên phụ trách tiếp nhận điện thoại khẩn cấp là họ có muốn mua .. chả giò hay không?

Tin tức khác...