Một ngân hàng ở thành phố Montreal không nhận tiền cắc.

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 16 tháng 9, ông Julien Perrotte ở thành phố Montreal đã đem một số đồng cắc loại 1 dollar và 2 dollars, trị giá tổng cộng là 800 dollars, đem ra ký thác ở ngân hàng Laurentian Bank, ngân hàng mà ông có trương mục.
Những năm nay, việc ký thác tiền cắc vào ngân hàng của ông Perrotte là chuyện bình thường vì ngân hàng nhận.
Tuy nhiên năm nay, ngân hàng Laurentian Bank đã từ chối không nhận số bạc cắc trị giá 800 dollars này.
Theo lời người phát ngôn viên của hiệp hội những ngân hàng ở Canada thì hầu hết các ngân hàng khác đều nhận tiền kể cả tiền cắc ký thác vào các trương mục ngân hàng.
Vì thế ông Perrotte cho biết ông sẽ chuyển trương mục ngân hàng của ông từ ngân hàng Laurentian Bank sang một ngân hàng khác.
Cũng theo những tin tức loan báo thì ngân hàng Laurentian Bank đang trong thời ký chuyển tiếp , cắt giảm chi phí và nhắm vào phục vụ cho giới khách hàng là những người trẻ, đa số dùng các dịch vụ tài chánh online hơn là phải trực tiếp ra các chi nhánh ngân hàng.
Trong tháng hai năm nay 2019, ngân hàng Laurentian Bank đã loan báo việc cắt giảm 300 nhân viên, đóng cửa 50 chi nhánh ngân hàng để tiết kiệm 20 triệu dollars hàng năm.

Tin tức khác...