Một kỷ nguyên hòa bình giữa Nam và Bắc Hàn

Seoul: Một kỷ nguyên mới mở ra cho hai miền Nam và Bắc , sau khi tổng thống Nam Hàn và nhà lãnh đạo Bắc Hàn ký kết một thỏa ước mưu tìm một sự hòa bình trên cả hai miền nam bắc.
Tổng thống Moon cũng nói là Bắc Hàn sẽ tiến hành việc phi hạt nhân hóa bằng cách hủy bỏ những cơ sở thử nghiệm hỏa tiễn và đồng thời sẽ cho những thanh tra ngoại quốc đến chứng kiến việc dỡ bỏ các cơ sở thử nghiệm này.

Tin tức khác...