Một khoa học gia về hưu, bị buộc tội dâm nhi

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 27 tháng 7, cảnh sát thành phố Toronto đã bắt giữ lần thứ nhì, một vật lý gia nguyên tử về hưu về những tội liên quan đến dâm nhi.
Nghi can là ông Blair Thomas Newton Evans, 68 tuổi, bị bắt giữ lần thứ nhì sau khi cảnh sát lục soát căn nhà mà ông này đang cư ngụ ở phía bắc thành phố Toronto.
Cảnh sát đã buộc tội nghi can Evans đã liên quan đến việc liên lạc với những thiếu niên qua mạng xã hội và gửi hình tình dục của ông và yêu cầu những thiếu niên này gửi hình của các em này cho ông ta.
Ông Evans đã bị bắt giữ nhiều lần về những tội liên quan đến dâm nhi: trong năm 1966 và năm 2002 và năm 2004, và đã bị tù 47 tháng.

Tin tức khác...