Một huấn luyện viên danh tiếng môn Yoga, chết vì dùng nha phiến quá liều.

Victoria, British Columbia: Theo những tin tức vừa

công bố hôm thứ ba ngày 25 tháng 7, ông Michael Stone, một thầy giáo về Phật giáo và một huấn luyện viên nổi danh về dạy môn yoga đã chết trong tuần lễ trước vì dùng nha phiến quá liều ở thành phố Victoria, tỉnh bang B.C.

Kết quả các thử nghiệm cho thấy ông Stone đã dùng các loại nha phiến opioids gồm cả fentanyl và chết vì lượng thuốc quá mạnh.

Ông Michael Stones từng mở những khóa tu, những cuộc hội thảo về Phật giáo trên toàn Canada và trên toàn thế giới.

Ông cũng sáng lập một trung tâm Phật giáo ở Toronto có tên là the  Toronto’s Centre of Gravity Buddhism và cũng là tác giả nhiều sách nói về Phật giáo.

Ông cũng là một huấn luyện viên nổi tiếng về môn yoga.

Nha phiến fentanyl là thứ được các tay buôn bán ma túy ngoài đường phố, trộn lẫn với các loại ma túy khác như cocaine, bạch phiến.. để kiếm lợi nhiều hơn.

Nhưng những người nghiện không biết và thường chết vì ma túy quá mạnh.

Trong  vòng từ tháng giêng cho đến tháng tư ở tỉnh bang B.C., đã có 368 người chết vì dùng ma túy quá mạnh có trộn lẫn fentanyl. 82 phần trăm những người chết vì dùng ma túy quá liều là những người đàn ông.

Tin tức khác...