Một hài nhi “võ sĩ sumo” vừa ra đời

Sydney, Úc Đại Lợi: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 15 tháng 10, một sản phụ ở Úc Đại Lợi đã sinh một đứa con lớn khủng khiếp mà người ta ví hài nhi này như một võ sĩ sumo tý hon.
Bà Emma Millar đã hạ sinh một hài nhi gái nặng 13 cân Anh hay 5.88 ký lô, và đã gây sửng sốt cho mọi người, vì cân nặng của hài nhi này gấp đôi cân nặng của một hài nhi bình thường và bà Millar lại sinh sớm, chứ không đúng 9 tháng 10 ngày.
Cân nặng trung bình của một hài nhi sinh ra là khỏang 7 cân Anh

Tin tức khác...