Một hài nhi sinh trên thuyền tỵ nạn 44 năm trước, nay là trung tá không quân Hoa Kỳ

Patrick AFB, Florida: Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày cộng sản Bắc Việt đem quân và với những vũ khí tối tân và đạn dược dồi dào cung cấp từ Nga Tàu, chiếm miền Nam Việt Nam, thì hàng trăm ngàn người đã liều chết bỏ xứ ra đi tìm tự do.
Trong số 1.5 triệu người Việt đến được bến bờ tự do, thì cũng có ít nhất 800 ngàn người chết trên đường vượt biên.
Trong số những gia đình vượt biển tìm tự do vào thời điểm đó có gia đình của trung tá không quân Hoa Kỳ, Asan Bùi.
Thân phụ của trung tá Bùi cũng là một quân nhân cũa QLVNCH.
Trung tá Bùi đã hạ sinh ngay trên chiếc thuyền tỵ nạn, và đã được đặt tên là Asan, lấy tên trại tỵ nạn Asan ở đảo Guam vào năm 1975.
Trung tá Bùi gia nhập quân lực Hoa Kỳ khi ông ở vào tuổi 20s, và sau 19 năm trong quân ngũ, ông hiện là trung tá chỉ huy phi đoàn cấp cứu 920 mà căn cứ của phi đoàn là trại Patrick AFB ở tiểu bang Florida.
Trung tá Bùi nói là ông muốn vinh danh những người đã hy sinh đề cứu vớt gia đình ông cũng như những người Việt tỵ nạn khác, mà đặc biệt là những cựu chiến binh QLVNCH.

Tin tức khác...