Một hài nhi bị nhiễm COVID-19 ở Vancouver

Vancouver: Thêm một ổ nhiễm COVID-19 bộc phát ở một bệnh viện trong thành phố Vancouver, tỉnh bang British Columbia trong hôm thứ sáu ngày 17 tháng 7.
Theo các viên chức y tế có 10 người bị nhiễm COVID-19 ở trong khu khẩn cấp trông coi hài nhi mới sinh tại một bệnh viện ở thành phố Vancouver và trong số người bị nhiễm có một hài nhi mới sanh.
Theo các bác sĩ của bệnh viện St Paul’s thì tuy bị nhiễm vi rút, nhưng hài nhi này không có những triệu chứng của bệnh.
Bác sĩ Bonnie Henry, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang B.C. thì cho tới nay, tại tỉnh bang B.C., có những trẻ em và hài nhi bị nhiễm COVID-19 nhưng tất cả đều không bị bệnh nặng như nhiều trường hợp ở các nơi khác.
Việc hài nhi bị nhiễm vi rút cho thấy là những em, bé này có thể bị lây từ người mẹ.

Tin tức khác...