Một gia đình Mỹ gồm 3 mẹ con chết, 4 người con khác phải vào bệnh viện vì COVID-19

New Jersey: Theo những tin tức loan báo hôm thứ năm ngày 19 tháng 3, một gia đình người Mỹ mà bà mẹ cùng hai đứa con chết, và 4 đứa con khác phải vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, vì nhiễm COVID-19.
Bà Grace Fusco, 73 tuổi đã chết trong hôm thứ tư, không biết là ngày thứ năm sau đó, hai đứa con, một đứa con trai trưởng và một đứa con gái cũng chết theo vì nhiễm corona virus. Ngoài ra bốn người con khác của bà Fusco phải chở đến bệnh viện, mà 3 trong số 4 người này ở trong tình trạng nguy kịch.
Theo cuộc điều tra thì gia đình bà Fusco đã nhiểm COVID-19 trong một bữa tiệc gia đình trong tháng 3 này.
Ngoài số người chết và phải nằm bệnh viện, còn khoảng 20 thân nhân cũng dự bữa tiệc, đã phải tự cách ly tại gia 14 ngày.

Tin tức khác...