Một dollar một lon bia

Toronto: Theo bản tuýt của thủ hiến Doug Ford thì những cư dân của tỉnh bang Ontario sẽ được mua bia với giá 1dollars một lon bia trước ngày lễ Lao Động.
Thủ hiến Ford đã giữ đúng lời hứa khi ông tranh cử là sẽ cho cư dân trong tỉnh bang mua bia với giá 1 dollar một chai trong một số những ngày đặc biệt.
Thời của đảng cầm quyền Tự Do của bà thủ hiến Wynne, chính quyền tỉnh bang Ontario đã ấn định giá bán tối thiểu 1 chai bia là $1.25.
Như thế chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến sẽ phải hạ giá tối thiểu bán một chai bia là $1.
Quyết định này đã giúp người tiêu thụ ủng hộ, và các công ty làm bia có thể bán được một số lượng bia lớn hơn.
Tuy nhiên cũng theo nhiều chuyên gia tài chánh, thì với những chi phí và giá vật liệu làm bia gia tăng, nhiều công ty làm bia có thể sẽ không bán bia với giá $1 một chai, vì không đủ sở hụi.

Tin tức khác...