Một đôi vợ chồng bị trục xuất ra khỏi chúng cư vì nuôi raccoon.

Saskatoon, Saskatchewan: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 22 tháng 6, một cặp vợ chồng ở thành phố Saskatoon, tỉnh bang Saskatchewan đã phải đối diện với một quyết định quan trọng: hoặc phải bỏ không nuôi con raccoon hoặc sẽ phải phải dọn ra khỏi chúng cư.
Bà Wendy Hook và ông chồng Ron đã nuôi con raccoon từ lúc nó sinh ra đời cách đây 5 năm và họ đặt tên cho con raccoon này là Dennis.
Hai ông bà Hook đã sống với con raccon Dennis 3 năm qua trong căn chúng cư thành phố, và mới đây việc nuôi raccoon trong chúng cư, mới được người ta khám phá ra.
Theo luật thì con raccoon là thú rừng, chứ không phải là thú nuôi trong nhà, cho nên không được quyền nuôi trong chúng cư.
Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã của tỉnh bang Saskatchewan đã buộc hoặc ông bà Hook hay con chồn hôi phải rời khỏi chúng cư vào ngày 30 tháng 6.

Tin tức khác...