Một đàn ong mật 20 ngàn con, bỏ chủ bay đi mất.

Halifax, Nova Scotia: Trong hôm thứ ba ngày 13 tháng 6, bà  Lorraine Simon Yerian, nghe thấy những tiếng vo ve rấr lớn từ sau vườn, nơi bà nuôi một tổ ong mật, và khi nhìn qua cửa sổ, bà trông thấy một trận cuồng phong gồm toàn những con ong mật.

Cũng theo bà   Yerian thì đàn ong này bay tuốt lên đỉnh cây thông và trong vòng 2 phút là chúng bay mất, không quay lại tổ nữa.

Bà Yerian cho là vì thời tiết quá nóng, khiến đàn ong bay đi làm tổ ở một nơi khác?

Chủ nhân của đàn ong mật này nghĩ là trong tổ quá chật hẹp  mà trời nóng, không có máy điều hòa không khí, khiến đàn ong phải bay đi tìm chỗ ở khác, để sống còn.

Cũng theo bà  Yerian thì những lần đổi tổ trước, chúng chỉ bay trong phạm vi 20 mét trở lại, nhưng lần này thì chẳng thấy chúng đâu?

Tin tức khác...