Một cụ ông bị bệnh mất trí nhớ, được quyền xin chết

Victoria, British Columbia: Vào ngày 26 tháng 98 vừa qua, cụ Gayle Garlock, 75 tuổi đã chết êm ả trên giường bệnh, bên cạnh những người thân ở một nhà dưỡng lão trong thành phố Victoria, tỉnh bang B.C.. Cái chết của cụ Garlock là cái chết đã được định sẵn với sự trợ giúp của các bác sĩ.
Cụ là người đầu tiên ở Canada bị bệnh mất trí nhớ (dementia) và đã được trợ tử, chết theo ý muốn của cụ.
Luật trợ tử ở Canada đã được nghị viện liên bang Canada thông qua vào năm 2016, và nhắm vào việc đồng ý cho những người bị bệnh đến thời kỳ cuối, được chết theo ý muốn, không phải nằm chờ chết trên giường bệnh một thời gian, vừa đau đớn cho mình, vừa khổ cho những người thân, và vừa tốn tiền công quỹ.
Với các bệnh hiển nhiên như bệnh ung thư, bệnh Parkison’s.. thì bệnh tình hiển nhiên nhưng với bệnh mất trí nhớ thì là một bệnh nan y, nhưng bệnh nhân có thể không bị những đau đớn hành hạ thể xác như những bệnh nan y khác. Vì thế việc cụ Garlock được chấp thuận cho chết theo ý muốn là chuyện chưa xảy ra ở Canada từ năm 2016 cho đến nay.

Tin tức khác...