Một cụ bà người Việt tỵ nạn, sửa soạn mừng sinh nhật thứ 100.

Grandville, Michigan: Đã sống trên 4 thập kỷ ở Hoa Kỳ, vào ngày 15 tháng 7 sắp đến, cụ bà Trọng Nguyễn sẽ ăn mừng sinh nhật thứ 100.
Cụ bà Trọng Nguyễn có bẩy đứa con, 27 cháu, 43 đứa chắt và 1 đứa chít (great-great-grand child).
Cụ bà sinh ra và sống ở miền Trung Việt Nam.
Khi miền nam rơi vào tay cộng sản vào tháng tư năm 1975, cụ bà đã cùng gia đình đứa con gái thứ nhì ra khơi, tránh nạn cộng sản.
Chiếc tàu của gia đình cụ được một tàu hải quân Mỹ vớt và sau đó được định cư ở Hoa Kỳ. Ngoài khoảng 2 năm sống ở thành phố Austin, tiểu bang Texas, khoảng thời gian còn lại, cụ bà sống ở thành phố Grandville, tiểu bang Michigan.
Cụ làm nghề coi trẻ một thời gian và sau đó về hưu vào năm 60 tuổi.
Gia đình cụ chuẩn bị mừng sinh nhật thứ 100 của cụ vào lúc 10 giờ sáng ngày chúa nhật 15 tháng 7 tại nhà thờ Việt Nam Đức Mẹ La Vang ở 2019 Porter St SW , Wyoming.

Tin tức khác...