Một công ty xây cất ở tỉnh bang Alberta phải khai phá sản

Calgary, Alberta:  Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 1 tháng 5, một trong những đại công ty xây cất ở tỉnh bang Alberta, đã phải khai phá sản.

Công ty xây cất nhà cửa Walton International Group  đã phải khai  phá sản sau khi bị lỗ 67.3 triệu dollars trong  vòng 3 năm qua, trong thời  gian có những suy thoái về giá dầu khí và những khó khăn xảy ra ở Hoa Kỳ.

Công ty  Walton có trụ sở chính ở thành phố Calgary, là chủ nhân của khoảng 43 ngàn mẫu đất ở Bắc Mỹ, với 15 dự án phát triển đất đai ở hai tỉnh bang Alberta và Ontario, và 6 dự án xây cất nhà cửa khác ở Hoa Kỳ.

Hiện tại công ty này đang xây cất ba cao ốc ở thành phố Calgary là Skyview Ranch, Cornerstone và Point Trotter cùng 9 dự án xây cất khác đang diễn ra ở thành phố Edmonton.

Công ty Walton cũng cắt giảm nhân viên từ con số 469 người vào cuối năm 2013 xuống còn 96 nhân viên vào ngày 21 tháng 4 vừa qua.

 

Tin tức khác...