Một chuyên gia địa ốc đưa khách hàng đến coi nhà, rồi còn ăn cắp trái cây trong vườn.

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 26 tháng 8, chủ nhân một căn nhà đăng bảng bám, mở cửa cho khách hàng vào xem(open house) đã hết sức kinh ngạc khi trở về nhà, và thấy vườn tược bị xáo trộn, hỗn độn: những cây lê, cây dâu trong vườn đã không còn trái. Có kẻ đã vặt lấy khi căn nhà mở cửa cho người muốn mua vào xem.
Bà Jill Chan, chủ nhân của căn nhà đã xem lại máy hình an ninh và thấy kẻ trộm không ai khác hơn là chuyên gia địa ốc, thay mặt bà đứng ra tiếp khách hàng.
Bà Chan đã gửi thư và cuốn video an ninh đến than phiền ở hiệp hội những nhà địa ốc thành phố Vancouver.
Ăn cắp trái cây trong vườn cũng là một tội hình và có thể phải ra tòa lãnh án.
Người ta không biết chuyên gia địa ốc ăn cắp trái cây này còn có thể tiếp tục hành nghề trong tương lai?

Tin tức khác...