Một cảnh sát viên bị bắt giữ về tội uống rượu lái xe

Waterloo, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 29 tháng chạp, một cảnh sát viên của sở cảnh sát thành phố Waterloo, đã bị buộc tội uống rượu lái xe
Trung sĩ Jason Bonikowsky, một cảnh sát có 17 năm thâm niên đã bị buộc tội, trong ngày ông ta không phải làm việc hôm 23 tháng chạp.
Cũng theo bản tin của sở cảnh sát thành phố Waterloo thì các nhân viên cảnh sát tuần tiễu của sở cảnh sát ở quận Brant đã trông thấy một chiếc xe chạy không thẳng đường trong khu vực đường Grand River Street North.
Khi cảnh sát tuần tiễu chặn lại thì mới hay đó là ông trung sĩ Bonikowsky và khi cảnh sát cho thử nghiệm thì thấy nồng độ của rượu trong máu trên 80.
Bị cáo sẽ phải ra tòa vào ngày 17 tháng giêng sắp đến.

Tin tức khác...