Một căn nhà cũ với rêu phong cỏ mọc , được bán với giá cao hơn giá đề bảng 100 ngàn dollars.

Toronto: Một căn nhà bungalow một tầng,cũ kỹ vừa bán được ở thành phố Toronto với giá 100 ngàn dollars cao hơn giá đề trên bảng.
Căn nhà ở số 42 Gradwell Drive trong khu vực Scarborough đã được đề giá $549,900 và nhiều người muốn mua đã tranh nhau bỏ giá cao hơn con số mà chủ nhân muốn bán.
Kết quả căn nhà đã bán với giá $650,000, cao hơn giá đề bảng $100,100.
Căn nhà này theo nhận xét của nhiều chuyên gia địa ốc thì phải sửa chữa sơn phết lại mới ở được.
Cỏ mọc thành rừng trong vườn, màu sơn nhà đã chuyển qua màu vàng úa, mái thì rêu đóng đầy và bên trong căn nhà cần phải sơn phết lại..
Như thế nhà cửa ở vùng đại thủ phủ Toronto vẫn bán được giá cao: nhu cầu của người mua vẫn nhiều hơn số nhà được đăng bảng bán.

Tin tức khác...