Một cách thức giản dị cứu 45 ngàn người sẽ không chết vì COVID-19

Hoa Thịnh Đốn: Kết quả một cuộc nghiên cứu của các nhà khảo cứu trường đại học Washington vừa được công bố hôm thứ ba ngày 7 tháng 7 cho thấy nếu chính quyền cứ tiếp tục không có những biện pháp ngăn cản sự lan truyền của COVID-19, thì con số người Mỹ chết vì nhiễm vi rút sẽ là 208,255 người vào tháng 11 năm nay.
Tuy nhiên có một cách thức mà chính quyền có thể cho thi hành và sẽ cứu được ít nhất 45 ngàn sinh mạng, khi số người chết vì COVID-19 vào cuối tháng 11 ước lượng chỉ là 162,808 người.
Tính đến ngày thứ ba 7 tháng 7, có gần 3 triệu người Mỹ bị nhiễm COVID-19 và trong số này có trên 130 ngàn người chết.
Theo bác sĩ Christopher Murray giám đốc cơ quan the Health Metrics and Evaluation của trường đại học Washington và cũng là trưởng toán khảo cứu thì ” đeo khẩu trang sẽ giảm bớt nhiều nguy cơ bị nhiễm vi rút”
Bác sĩ Murray cũng nhấn mạnh là đeo khẩu trang sẽ giúp các cửa tiệm có thể mở cửa và giúp phát triển lại nền kinh tế, và những kẻ từ chối không đeo khẩu trang sẽ có gây nguy hiểm chết người cho họ, gia đình họ, bạn bè và cho cả cộng đồng.
Các nhà khảo cứu của trường đại học Washington cũng tiên đoán là nếu giiới chức trong chính quyền Mỹ không buộc cư dân đeo khẩu trang khi ra ngoài chỗ công cộng , thì số người chết sẽ gia tăng mạnh vào cuối tháng 9, khi mùa cúm về.

Tin tức khác...