Một bệnh nhân trong ngày đi trị liệu hóa chất, trúng số 200 ngàn Mỹ kim

Pink Hill, California: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 28 tháng 10, một bệnh nhân phải đi trị liệu hóa trị lần chót vì bệnh ung thư đã may mắn trúng số.
Ông Ronnie Foster ở thành phố Pink Hill, tiểu bang North Carolina, đã ghé một tiệm tạp hóa, trên đường đến bệnh viện trị liệu hóa chất lần chót vì bệnh ung thư.
Tại tiệm tạp hóa, ông Foster đã bỏ ra $1 mua một vé số cào. Khi cào ra thì ông trúng $5. Thay vì lấy hết $5, ông chỉ lấy $3 và mua thêm hai vé cào nữa.
Lần này thì vận may đã đến: ông trúng 200 ngàn Mỹ kim.
Ông Foster là một công chức hồi hưu bị bệnh ung thư ruột già, và đi hóa trị lần chót.
Tuyên bố với báo chí là ông ta rất mừng vì có hai nỗi vui: không phải đi hóa trị nữa và trúng số.
Tuy trúng 200 ngàn Mỹ kim nhưng sau khi trừ thuế, ông Foster lãnh về $141,501.
Tuyên bố với báo chí, ông Foster cho biết ông sẽ một phần số tiền trúng trả cho những chi phí mà bảo hiểm y tế không trả, và phần còn lại thì để dành.

Tin tức khác...