Một bác sĩ giải phẩu khâu lại con teddy bear cho một em bé vừa được bác sĩ này giải phẩu.

Halifax, Nova Scotia: Sau khi được giải phẩu, một em bé 8 tuổi đã yêu cầu người bác sĩ giải phẩu này khâu lại con teddy bear yêu quý của em đã bị rách, và người bác sĩ giải phẩu thần kinh này đã không thể từ chối.
Trong hôm thứ ba ngày 2 tháng 10, tại bệnh viện trong thành phố Halifax,bác sĩ Daniel McNeely đã giải phẫu cho em Jason McKie và sau khi giải phẩu xong, em này đã yêu cầu ông bác sĩ chuyên khoa giải phẩu thần kinh này khâu dùm con gấu nhồi bông của em này, đã rách.
Ông bác sĩ chuyên khoa này không thể từ chối: với áo giải phẩu vẫn còn trên người, đã ngồi khâu lại những vếr rách trên con gấu nhồi bông.
Để giả dạng như là đang giải phẩu cho con gấu bông, bác sĩ McNeely đã chụp một cái cúp nhỏ bằng plastic trên miệng con gấu này.

Tin tức khác...