Một nghề kiếm tiền trong thời cao kỹ: nghề hốt phân chó

Vancouver: Theo ông Bill Droeske, chủ nhân của công ty hốt phân chó  Scooby’s Dog Waste Removal Service ở thành phố  thì hốt phân chó thì rùng  rợn ( it’s gross) nhưng tiền trả cho dịch vụ này thì ngon lành.

Ông Droeske cho biết là chẳng có  cách gì lấy phân chó ra khỏi những bao plastic đựng phân, mà chủ nhân những con chó bỏ lại, bằng cách  dùng một cái kiềm.

Công  ty Scooby’s đã ký hợp đồng với chính quyền thành phố Vancouver và các chính quyền vùng  Lower Mainland của thành phố này, để chỉ làm một công việc  hốt phân chó, lấy phân chó ra khỏi những bao plastic.

Ông Bill Droeske bắt đầu đi hốt phân chó tại sân cỏ của những tư gia kể từ năm 1998, bởi vì ông ta yêu chó và môi trường.

Công ty của ông đã phát triển mạnh vì mới đây chính quyền của các thành phố trong vùng đại thủ phủ Vancouver, và những thành phố xung quanh, đã mướn công ty Scooby’s để lấy phân chó ra khỏi những bao plastic, mà chủ nhân những con chó đã bỏ vào  vứt trong các thùng rác.

Mới đây chính quyền thành phố North Vancouver đã để những thùng rác có nắp mầu đỏ ở các công viên, để chủ nhân các con chó, bỏ phân chó vào đó.

Phân chó được  dùng để sản xuất khí methane. Thành ra tuy tốn tiền mướn người hốt phân chó, nhưng tốt hơn là dục những đống phân này trong những thùng rác  thường.

Công việc của công ty Scooby’s là dùng kiềm, gắp phân chó ra khỏi những bịch plastic, và đem số phân chó này đến trung tâm tái sử dụng rác.

Thành phố Vancouver đã cho để ba thùng rác nắp đỏ đặc biệt ở trong các công viên. Từ tháng 6 năm 2016 cho đến nay, chính quyền thành phố Vancouver đã hốt được   5,922 ký lô phân chó.

Thương vụ gia tăng tốt đẹp  đến nỗi công ty  Scooby’s đã mướn tổng cộng 5 nhân viên. Trong số 5 nhân viên này, có hai nhân viên được trả lương đặc biệt là 30 dollars một giờ, với nhiệm vụ duy nhất là  dùng kiềm gắp ..phân chó ra khỏi những bao plastic.

Tin tức khác...