Một nghề đang cần người

Ottawa: Trong hôm thứ  ba ngày 4 tháng 4, hiệp hội những chuyên viên phòng thí nghiệm  Canada, the  Canadian Society for Medical Laboratory Science (CSMLS), đã gặp và thảo luận với các dân biểu và giới chức trong chính quyền liên bang ở Ottawa, để tìm giải pháp cho việc thiếu hụt những chuyên viên phòng thí nghiệm.

Cũng theo hiệp hội CSMLS thì hiện không đủ các chuyên viên cho phòng thí nghiệm ở tỉnh bang Alberta và trên toàn quốc.

Theo những ước tính thì trong vòng  mười năm tới, khoảng 50 phần trăm những chuyên viên phòng thí nghiệm sẽ về hưu, trong khi nhu cầu cần chuyên viên lại gia tăng, vì dân số gia tăng, vì số người lớn tuổi gia tăng.

Những chuyên viên phòng thí nghiệm ( medical lab technicians) đã thiếu hụt trầm trọng ở các vùng thôn quê của tỉnh bang Alberta.

Theo bà  Sonja Chamberlin, phụ tá khoa  trưởng của trường cao đẳng SAIT ở thành phố Edmonton thì  số người lớn tuổi ở Canada gia tăng, và những người này sẽ cần những thử nghiệm về máu về DNA  cũng như các loại thử nghiệm khác thường xuyên.

Tin tức khác...