Mẹ nào con nấy!

Toronto:Theo kết quả một cuộc khảo cứu được công bố hôm thứ hai ngày 24 tháng 9 của trường đại học Havard T.H.Chan School of Public Health thì những đứa trẻ có khuynh hướng muốn hút cần sa nếu mẹ của chúng đã hút cần sa .
Theo bản nghiên cứu thì trẻ em có khuynh hướng muốn hút cần sa sớm hơn những người bạn của chúng hai năm, nếu mẹ của những trẻ em này đã dùng cần sa trong vòng 12 năm kể từ khi đứa bé này ra đời.
Khảo cứu gia Natasha Sokol, một trong những tác giả của bản khảo cứu đã nói với phóng viên đài CTV là với việc Canada hợp thức hóa cần sa trong tháng 10, có thể làm gia tăng số người trẻ hút cần sa trong tương lai, vì chúng sẽ bắt chước mẹ của chúng.

Tin tức khác...