Lô độc đắc “Tìm con Ách” lên đến 2.6 triệu dollars

Inverness, Nova Scotia: Cuộc xổ số “Chase the Ace” diễn ra trong ngày thứ bảy 23 tháng 4 vừa qua, vẫn không có người trúng số độc đắc.

Bà Sheldon Boutilier ở thị trấn Mira đã may mắn được vào bốc lá bài. Bà này đã không rút trúng con ách Bích, chỉ rút ra con già Ách,nên chỉ được lãnh 30 phần trăm tổng số tiền bán vé, hay $380,524 .

Như thế vào kỷ xổ sau sẽ diễn ra vào ngày  thứ bảy 7 tháng 5, lô độc đắc sẽ lên đến 2.6 triệu dollars, mà cỗ bài chỉ còn có 5 con bài. Trong số 5 con bài này có con Ách Bích.

Loại xổ số Chase the Ace là một loại xổ số từ thiện  50-50: 50 phần trăm tiền thâu vào sẽ bỏ vào quỹ từ thiện. 50 phần trăm còn lại, thì người ta sẽ rút thăm trong số những vé số đã mua. Người may mắn có vé được rút thăm, sẽ bốc 1 con bài trong cỗ bài 52 lá. Nếu bốc trúng con Ách Bích, thì sẽ được hưởng 50 phần trăm. Nếu bốc nhằm con bài khác thì chỉ được lãnh 30 phần trăm số tiền bán vé. Số 20 phần trăm còn lại sẽ tiếp tục bỏ vào quỹ, cho đến khi một người rút trúng con bài may mắn.

Cuộc xổ số kỳ tới sẽ rất gay cấn, vì triển vọng trúng số  độc đắc cũng rất cao vì chỉ còn có 5 lá bài.

Tin tức khác...