Lệnh cấm người nhập cảnh ở Hoa Kỳ sẽ tạo những làn sóng sinh viên ngoại quốc đến xin học ở Canada

Ottawa: Theo bản tin của báo Vancouver Sun phổ biến hôm thứ hai ngày 6 tháng 2, thì với lệnh cấm  cư dân của 7 quốc gia Hồi giáo không được quyền vào nước Mỹ của Donald Trump, không những đã gây phẫn nộ trong quần chúng Mỹ, mà còn gây lo sợ cho những sinh viên ngoại quốc, những sinh viên đã và đang dự định xin học ở Hoa Kỳ.

Người ta không biết là sau lệnh cấm cư dân 7 quốc gia, sẽ còn thêm những quốc gia nào sẽ bị ông Trump cấm cửa trong tương lai?

Tin tức từ các trường đại học Canada cho biết thì trong mấy tuần qua, số đơn xin nhập học của các sinh viên ngoại quốc, gồm cả các sinh viên Hoa Kỳ đã gia tăng đáng kể.

Theo ông Randal Martin, giám đốc điều hành (executive director) của cơ quan hội đồng giáo dục tỉnh bang  B.C. (the B.C. Council for International Education) thì số đơn của các học sinh xin học các năm cuối của bậc trung học, và sinh viên đại học đã gia tăng  sau khi có lệnh cấm người vào Mỹ, nhưng người ta không biết rõ ràng số lượng đơn  cho đến tháng 9, khi ngày nhập học diễn ra.

Theo các nhà chuyên môn về giáo dục, thì số sinh viên ngoại quốc xin vào học ở Canada sẽ gia tăng từ những quốc gia Hồi giáo, qua các quốc gia ở Nam Mỹ như Mễ Tây Cơ và các quốc gia ở Á Châu gồm cả Trung quốc và Việt Nam.

Với những thay đổi mới đây về việc thâu nhận những thường trú nhân của Canada, những người trẻ tốt nghiệp đại học sẽ dễ dàng được vào thường trú nhân,có thể nộp đơn xin ngay sau khi học xong mà không cần quay về nguyên quán, đã khiến số sinh viên Á Châu du học ở Canada gia tăng.

 

 

Tin tức khác...