Lẻ Loi

Sáng nay em ra phố chợ,
đi về một mình lẻ loi
Sáng nay em ra phố chợ
đi về nẻo đường mồ côi
À ơi ơi à ơi à à ơi
À ơi ơi à ơi à à ơi

Sáng nay em ra phố chợ
đông người mà vẫn lẻ loi
Tối mai em ra phố chợ
đông người về một mình thôi
À ơi ơi à à ơi à à ơi
À ơi ơi à ơi à à ơi ơi

Đường đời diệu vợi xa xôi
Em còn đi mãi đến cuối đất trời
Đi kiếm không rời
Để biết kiếp người có còn niềm vui

Sáng nay em ra phố chợ
đông người mà vẫn lẻ loi
Tối mai em ra phố chợ
đông người về một mình thôi
À ơi ơi á ơi à à ơi
À ơi ơi à ơi à à ơi

Đường đời diệu vợi xa xôi
Em còn đi mãi đến cuối trời
Đi kiếm không rời
Để biết kiếp người còn có niềm vui ….

À ơi ơi à ơi à à ơi. À ơi ơi à ơi à à ơi
À ơi ơi à ơi à à ơi. À ơi ơi à ơi à à ơi …

Tin tức khác...